Benjamin Lycans

2013, Feb

Untuk kerja fotografi Benjamin Lycans. Laman sesawang dibina dengan menggunakan gaya Swiss, penggunaan grid. Kelabu sebagai warna dominan, sekaligus membangkitkan penumpuan pada gambar-gambar yang disajikan.

´╗┐Lawat: luar talian